_____
Solo Musica Andina Radio

27 jul. 2010

Quichua Marka - Runa Pacha Tushuri


01 - Mashicuna 02 - Tinku 03 - Yanacuchi 04 - Juramento 05 - Naupa Llacta 06 - Desde Lejos 07 - Intiraimi 08 -  Quichua Marka 09 - Juyashca Huarmigo 10 - Morenita 11 - Rosita Andrango 12 - Morenada 13 - Runa Tushuri 14 -  Carmelita

  1. DESCARGAR